Công trình

Công trình đã thực hiện

Công trình Campuchia

Hệ thống điều khiển điện trang bị hoàn chỉnh các chỉ tiêu về điều khiển & bảo vệ (vận hành tự động theo mực nước, theo áp suất, chống quả tải, quá áp, hụt nước).

Xem chi tiết

Hệ thống nước cấp sản xuất thực phẩm

- Dự án: Hệ thống xử lý nước cấp sản xuất thực phẩm. - Nước nguồn: Nước cấp KCN Cát Lái – Quận 2.

Xem chi tiết

Hệ thống nước thải công nghiệp dệt may

- Nguồn thải: Nước thải phát sinh từ quá trình dệt may, wash – Cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12. - Yêu cầu xử lý: Nước thải sau xử lý xả vào kênh rạch, đạt cột A, QCVN 13:2008/BTNMT.

Xem chi tiết

Hệ thống nước khoáng thiên nhiên với công nghệ màng lọc UF

- Nước nguồn: Nước giếng khoan – Tiền Giang - Mục tiêu xử lý: đạt tiêu chuẩn nước khoáng thiên nhiên.

Xem chi tiết