Tin tức

Môi trường

Nước cứng là gì? Phương pháp làm mềm nước cứng hiệu quả nhất

25-04-2019

Phương pháp làm mềm nước cứng tạm thời và vĩnh viễn có thể dùng cách đun sôi nước để lắng cặn, ngoài ra có thể dụng hạt nhựa làm mềm nước cứng

Xem chi tiết

Những vấn đề về nước thường gặp trong công nghiệp

17-04-2019

Trong công nghiệp sử dụng một khối lượng nước rất lớn mà sự quan trọng của nó trong nền kinh tế cũng như hoạt động của nhà máy không thể bị bỏ qua

Xem chi tiết

Tác động của hóa chất công nghiệp và cách kiểm soát

17-04-2019

Để đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe của người lao động và bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng nguy hại trong việc sử dụng hóa chất cần thực hiện các hoạt động kiểm soát hóa chất.

Xem chi tiết

Cách xử lý nước giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm sắt hiệu quả

17-04-2019

Nước giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm sắt gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Hãy theo dõi những cách xử lý nước giếng khoan sau đây để tự làm

Xem chi tiết