Công nghệ

Công nghệ

Công nghệ xử lý nước thải

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

29-06-2019

Nước thải sinh hoạt từ khu dân cư sau khi được xử lý sơ bộ ở bể tự hoại sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

Xem chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải SBR hoặc AAO kết hợp với công nghệ MBBR

Công nghệ xử lý nước thải SBR hoặc AAO kết hợp với công nghệ MBBR

13-04-2019

Có rất nhiều nước thải khó xử lý do đó áp dụng công nghệ xử lý nước thải SBR hoặc AAO kết hợp với công nghệ MBBR để xử lý nước thải là biện pháp tối ưu nhất

Xem chi tiết
Ưu điểm của công nghệ SBR trong việc xử lý nước thải

Ưu điểm của công nghệ SBR trong việc xử lý nước thải

13-04-2019

Công nghệ SBR có tính linh động trong quá trình xử lý. Các điều kiện yếm khí trong giai đoạn nạp nước thải và khuấy trộn sẽ giúp thực hiện quá trình khử nitrate và phân giải phosphor. Trong giai đoạn sục khí sẽ thực hiện quá trình nitrate hóa và quá trình hấp thụ phosphor vào sinh khối.

Xem chi tiết
Xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học

Xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học

13-04-2019

Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí là phương pháp sử dụng vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải có điều kiện Oxy đầy đủ, nhiệt độ, pH … thích hợp.

Xem chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải MBBR

Công nghệ xử lý nước thải MBBR

13-04-2019

MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để...

Xem chi tiết
Hệ thống xử lý nước nhiễm mặn

Hệ thống xử lý nước nhiễm mặn

13-04-2019

Xử lý nước nhiễm mặn cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, nuôi trồng, sản xuất nước đá, sản xuất nước uống đóng bình – đóng chai, cung cấp nước sinh hoạt, cung cấp nước ăn uống ...

Xem chi tiết