Công nghệ

Công nghệ xử lý nước thải SBR và AO kết hợp MBBR khác nhau thế nào?

13-04-2019

Nền công nghiệp ngày càng phát triển do nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay đang rất cao. Hiện nay, có 2 công nghệ vượt trội hiện nay được ứng dụng trong việc xử lý nước thải rất rộng rãi và đạt hiệu quả cao đó là công nghệ SBR và công nghệ AO kết hợp MBBR.

Xem chi tiết

Ưu điểm của công nghệ SBR trong việc xử lý nước thải

13-04-2019

Công nghệ SBR có tính linh động trong quá trình xử lý. Các điều kiện yếm khí trong giai đoạn nạp nước thải và khuấy trộn sẽ giúp thực hiện quá trình khử nitrate và phân giải phosphor. Trong giai đoạn sục khí sẽ thực hiện quá trình nitrate hóa và quá trình hấp thụ phosphor vào sinh khối.

Xem chi tiết

Xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học

13-04-2019

Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí là phương pháp sử dụng vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải có điều kiện Oxy đầy đủ, nhiệt độ, pH … thích hợp.

Xem chi tiết

Công nghệ xử lý nước thải MBBR

13-04-2019

MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển, là sự kết hợp giữa Aerotank truyền thống và lọc sinh học hiếu khí.

Xem chi tiết

Hệ thống xử lý nước nhiễm mặn

13-04-2019

Xử lý nước nhiễm mặn cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, nuôi trồng, sản xuất nước đá, sản xuất nước uống đóng bình – đóng chai, cung cấp nước sinh hoạt, cung cấp nước ăn uống ...

Xem chi tiết