Tin tức

Xử lý nước thải

Hóa chất PAC (Poly Aluminium Chloride) là gì?

Hóa chất PAC (Poly Aluminium Chloride) là gì?

24-04-2019

Hóa chất xử lý nước PAC (Poly Aluminium Chloride) là gì? Hóa chất PAC là chất trợ lắng, chất keo tụ vô cơ có cấu trúc Polyme hòa tan. PAC là viết tắt của từ Po

Xem chi tiết
Xử lý nước thải khu công nghiệp

Xử lý nước thải khu công nghiệp

24-04-2019

Tham khảo sơ đồ công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp của Công ty TNHH Greenwater cung cấp để hạn chế vến đề ô nhiễm môi trường đáng báo động như hiện nay

Xem chi tiết
call